Geplaatst op 21 mei 2024
Klimaatdoelen stap voor stap dichterbij

WEEELABEX helpt bij verlaging CO2-uitstoot

Gegarandeerd betere recycling, lokaal en verfijnd: minder CO2 uitstoot en minder afval.

Koolstofdioxide (CO2) wordt beschouwd als het broeikasgas dat het meest bijdraagt aan de opwarming van de atmosfeer. Onder invloed van het Klimaatverdrag van Parijs heeft de Nederlandse regering dan ook tot doel gesteld dat we in 2030 in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Het ‘Klimaatakkoord’.

ICT in alle facetten (van productie van de hardware tot dagelijks gebruik en de toekomst van afgeschreven IT-assets) draagt aanzienlijk bij aan CO2-uitstoot, daarom neemt Reuzado al jaren de verantwoordelijkheid om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. En daarmee bij te dragen aan de verlaging van CO2-uitstoot. Zo hebben wij een uitmuntend verwerkingsproces en netwerk voor de re-use van afgeschreven hardware, gegarandeerd dataveilig [link naar post over dataveiligheid] en gedocumenteerd. En zelfs als er geen toekomst meer is voor de hardware, zorgt de juiste verwerking ervoor dat de gebruikte grondstoffen wél een toekomst hebben – de enige oplossing voor de huidige grondstoffencrisis. WEEELABEX (Waste Electric and Electronic Equipment LABel of Excellence), sinds 1 juli 2015 verplicht voor bedrijven die e-waste verwerken in Nederland, helpt hierbij. Want niet alleen voor onze klanten geeft deze certificering een bepaalde zekerheid, ook helpt het ons bij het selecteren van geschikte partners die bijvoorbeeld van kunststof behuizing granulaat maken. Of die andere zeldzame grondstoffen op de juiste manier geschikt maken voor hergebruik. Deze partners hebben ook het WEEELABEX-certificaat, en krijgen ook regelmatig een audit. Zo blijft de cirkel gesloten en weten wij dat, als er echt geen toekomst meer is voor een laptop, de onderdelen op de juiste, meest milieu verantwoorde manier toch een tweede leven krijgen.

Wist u dat

  • Het verwerken van apparaten door bedrijven zonder WEELABEX-certificaat feitelijk een milieudelict is?
  • WEEELABEX voorkomt dat uw oude hardware op een vuilnisbelt in een ander deel van de wereld terecht komt?
  • Reuzado verschillende WEEELABEX-certificaten heeft zodat wij ALLE onderdelen van hardware kunnen en mogen verwerken?
  • Wij zelfs de EN 50614 hebben, zodat wij officieel onderdelen mogen voorbereiden voor re-use. Immers, re-use is verreweg de meest CO2-neutrale oplossing!

Inclusief rapportage

Voor jaarverslagen, interne audits en om in cijfers uw MVO-strategie te onderschrijven, biedt Reuzado duidelijke rapportages over de hoeveelheid gerecyclede grondstoffen en de CO2-impact hiervan. Meten is weten en zo zijn alle betrokkenen -inclusief wijzelf- bevestigd van het feit dat we op de goede weg zijn voor toekomstige generaties!