PSO-trede 3

It’s official: Reuzado heeft PSO-trede 3!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een mooie term maar wat betekent het eigenlijk? Bij Reuzado staat dit topic sinds de oprichting al op de agenda. In verschillende vormen, onder meer door te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het onafhankelijke PSO-keurmerk bepaalt hoe ver bedrijven hierin zijn. Reuzado heeft onlangs het hoogste niveau behaald: Trede 3.

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het geeft inzicht in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen, met vier prestatieniveaus (van aspirant tot en met trede 3), gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Reuzado werkt al jaren samen met lokale instanties zoals Paswerk en Pasmatch. Onlangs voerde een officiële auditor een onafhankelijke toetsing uit om het huidige PSO-prestatieniveau van Reuzado vast te stellen. De auditor kijkt daarbij niet alleen naar het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar stelt ook kwalitatieve eisen: de auditor toetst of de organisatie zorgvuldig omgaat met medewerkers. Het resultaat hiervan is dat Reuzado de hoogst haalbare trede (3) heeft behaald. Waar we trots op zijn. Maar ons ook realiseren dat het eigenlijk geen prestatie zou moeten zijn, maar de normale gang van zaken in het bedrijfsleven. Zodat iedereen gelijke kansen heeft op een solide baan.

PSO 30+
Hoewel Reuzado de hoogste PSO-classificatie heeft, is er nog een laatste stap: de PSO-30+. Deze normering is speciaal in het leven geroepen voor artikel 2.82 van de Aanbestedingswet en garandeert dat ten minste 30% van onze werknemers gehandicapt of kansarm zijn.
Er zijn namelijk steeds meer publieke en private organisaties die specifiek opdrachten in de markt zetten waarbij gezocht wordt naar een contractpartner die in zeer hoge mate sociaal onderneemt. Een PSO 30+ certificaat toont dit aan. Wij staan 100% achter deze maatschappelijke ontwikkeling dus gaan vol voor de PSO30+! To be continued…