Reuzado BV Privacy- en cookieverklaring

Reuzado BV, gevestigd te Haarlemmerstraatweg 103, 1165 MK Halfweg (hierna: “Reuzado”, “wij” of “ons”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website reuzado.nl (hierna: “Website”). In deze privacy- en cookieverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Wij eerst uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.

Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacy- en cookieverklaring op de website te plaatsen. Wij adviseren om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de meest actuele versie op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatste gewijzigd op 12-01-2021

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen over onder meer onze producten en/of diensten.
 • Om, indien u voorafgaand toestemming heeft verleend, u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties via onze nieuwsbrief.
 • Om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Voor het uitvoeren van een (koop)overeenkomst, zoals de aankoop, levering en facturatie van uw dienst of product.
 • Voor het samenstellen van statistieken voor het optimaliseren van content en advertenties voor marketingdoeleinden.
 • Voor interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen/moeten doen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens (in sommige gevallen optioneel);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres);
 • Betaalgegevens;
 • Geslacht (optioneel);
 • Leeftijd (optioneel);
 • Locatiegegevens afgeleid van uw IP-adres;
 • Gegevens over het gebruik van de website, bijvoorbeeld apparaat type, browsertype en IP-adres;
 • Zoekwoorden die op onze website zijn gebruikt;
 • Afgeleide gegevens uit uw surf- en klik gedrag;
 • Cookie-ID.

Wij gebruiken niet altijd ál uw gegevens. Vaak is dit beperkt tot een aantal van de bovengenoemde soorten.

Enkele van de bovenstaande gegevens kunnen gezien worden als gevoelige gegevens. Wij zullen hier dan ook extra zorgvuldig mee om gaan.

Bron van verkrijging gegevens

De voornaamste manier waarop wij gegevens verkrijgen is door het u te vragen. Daarbij heeft u zelf de keuze om deze wel of niet te verstrekken. Daarnaast zijn er ook gegevens die we verkrijgen via cookies en soortgelijke technieken. Wij kunnen deze informatie ontvangen via derden (bijv. Google).

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming of wanneer dit noodzakelijk is. Ook kan het zijn dat we deze gegevens op grond van de wet mogen of moeten delen.
Gegevens ontvangen of afgeleid vanuit cookies, worden verwerkt door diensten van derden. Denk hierbij aan de volgende partijen:

 • Social media partijen, zoals Facebook en Google. We kunnen op een veilige, anonieme manier met deze partijen samenwerken, zodat wij doelgroepen kunnen segmenteren voor relevante advertenties en/of zoekresultaten.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bieden via onze website verschillende diensten aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen. Behalve voor uw e-mailadres, kunt u daarbij zelf bepalen welke gegevens u daarbij verstrekt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hier staat echter geen vaste termijn voor. Deze termijn is afhankelijk van het doel van het opslaan van de gegevens.

Uitzondering hierop is de Algemene Wet inzake Rijksbelasting waarin wij verplicht zijn betalingsgegevens voor zeven jaar te bewaren.

Nieuwsbrief

Via onze website bieden wij de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief waarmee wij u wekelijks informeren over interessante commerciële aanbiedingen, de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied en nieuws over Reuzado. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@reuzado.nl, of door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt in geen geval aan derden verstrekt.

Cookies

Op de website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een websitebezoek naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser opgeslagen op uw computer. Deze cookies worden door websites gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en uw voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en daarmee een volgend bezoek aan onze website wordt vereenvoudigd. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Wij gebruiken statistiek cookies voor de analyse van anonieme gegevens van het bezoek op onze website. Cookies om content en advertenties te personaliseren en voor het delen van onze content op social media gebruiken we na toestemming.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: reuzado.nl.

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 12-01-2021

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Social Media

Op de website zijn knoppen opgenomen die het mogelijk maken om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken zoals LinkedIn en Facebook. Deze knoppen maken gebruik van een code die door deze sociale netwerken wordt aangeleverd. Deze code plaatst daarbij ook een cookie op het device van de websitebezoeker

Recht als betrokkene

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

Inzage en wijziging

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd opvragen en zo nodig laten wijzigen. Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice.

 

Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene onder de huidige privacywetgeving. U kunt contact opnemen met:

Reuzado B.V.
Op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur
Info@reuzado.nl
Haarlemmerstraatweg 103, 1165 MK Halfweg
Telefoon: 023-5519821
Internet: reuzado.nl

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.