Michel - Social return

Social return

Reuzado vindt dat iedereen een gelijke kans verdient op het vinden van een solide baan. Hoewel niet iedereen makkelijk deelneemt aan de arbeidsmarkt, proberen wij met onze partners hier het verschil te maken. Zo werken wij samen met Paswerk en Pasmatch voor het re-integreren van langdurig werklozen en hebben we een programma voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We vinden het onze plicht om hierin de juiste begeleiding te bieden en stimuleren de ontwikkeling en zelfontplooiing van onze werknemers. Om dit zo adequaat mogelijk te doen, bieden wij managers de kans om trainingen te volgen voor het ondersteunen van collega’s met een arbeidsbeperking.

De Harrie-training is hier een geschikt voorbeeld van. Deze training is gevolgd door onze medewerkers die functioneren als “Harrie”. De term “Harrie” staat voor: Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk. Deze “Harrie” ziet er op de werkvloer op toe dat de medewerkers die ondersteund dienen te worden, de juiste supervisie krijgen.

Naast ons beleid voor werkzoekenden heeft Reuzado vergelijkbare samenwerkingsverbanden met scholen voor het opleiden van stagiaires. Het gaat dan vooral om leerlingen die wat moeilijker meekomen en/of gedragsproblemen hebben. Ook hier biedt Reuzado een passende oplossing en de juiste ondersteuning.