Case: WSP

In samenwerking met WSP hebben wij tijdens de corona lockdown periode een project opgezet om laptops beschikbaar te stellen voor werkzoekenden met een minimuminkomen.
WSP houdt zich bezig met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarin vinden zij inclusiviteit belangrijk. WSP zet zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning te bieden. Gemeenten vragen hun opdrachtnemers om deze mensen aan werk te helpen.

Dat is Social Return en daarmee leveren opdrachtnemers een bijdrage aan werkgelegenheid en inclusiviteit. Dit kan door het laten invullen van werk- of stageplekken en ook door het bieden van opleidingsmogelijkheden.

Werkzoekenden op bijstandsniveau zijn afhankelijk van openbare computers. Deze waren in de lockdown niet toegankelijk. Reuzado heeft het aantal gevraagde laptops verdubbeld en onze medewerkers hebben de afgeschreven apparaten schoongemaakt, gerepareerd en voorzien van een muis. Werkzoekenden met een minimuminkomen hebben de laptops daarna tegen een zeer lage prijs kunnen kopen. Zo konden zij thuis toch blijven werken aan hun toekomst.